Срокове

 • Краен срок за подаване на резюме: 30 април 2024 г.
 • Краен срок за подаване на постер: 30 май 2024 г.

Изисквания за резюмета

Краен срок за подаване на резюме: 30 април 2024 г.

 • Резюмето се изпраща в електронен вид – попълнете формата, прикачете файла и изпратете.
 • Тип документ: Mircosoft Word, записан с разширение .doc или .docx
 • Наименование на файла: на латиница със следната структура: име на модула; име на автора –  фамилия и инициал на първото име; Abstract; първите букви на заглавието; BPA; година.
  RIPD в примера е „Респираторни инфекции при децата“.
  Пример: Pulmologia_Dimitrov_K_Abstract_RIPD_BPA_2024
 • Резюмето не трябва да надхвърля повече от 300 думи, шрифт Times New Roman, големина 12, междуредие 1,5.
 • Резюметата трябва да бъдат представени на български и английски език.
 • Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето.
 • Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви.
 • Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
 • Максималният авторски колектив е до 8 автори.
 • Задължително е посочването на кореспондиращ автор и възможности за контакт – имейл, телефон, клиника, болница, пощенски код, град, държава.
 • Задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки от авторите, в поредността – университетска клиника, болница, град, държава.
 • За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби.
 • Подчертайте името на автора, който ще представи на място доклада или постера.

Всички изпратени резюмета ще бъдат рагледани от Научния комитет на Конгреса. Авторите трябва да имат готовност да представят своята разработка в рамките на 12 минути експозе и 3 минути за дискусия. Резюметата на всички останали автори ще бъдат представени в постерна сесия. Авторите ще получат по имейл потвърждение дали резюмето е прието за устна презентация или постер.

Изисквания за постери

Краен срок за подаване на постер: 30 май 2024 г.

 • Постерът се изпраща в електронен вид – попълнете формата, прикачете файла и изпратете.
 • Тип документ: Power point презентация (.ppt/.pptx /.pps/.ppsx)
 • Наименование на файла: на латиница със следната структура: име на автора –  фамилия и инициал на първото име; Poster; първите букви на заглавието; BPA, година.
  RIPD в примера е „Респираторни инфекции при децата“
  Пример: Dimitrov_K_Poster_RIPD_BPA_2024
 • Заглавие: На отделен слайд, шрифт Times New Roman, черен цвят, главни букви, големина 18
 • Обем на текста: до 6 слайда включително със заглавието, шрифт Times New Roman, големина 14

Авторите трябва да имат готовност да представят своя постер в рамките на 2 минути експозе и 1 минута за дискусия.

Жури на електронните постери: проф. Тоньо Шмилев, проф. Стефан Стефанов, доц. Соня Галчева

Награди:

 • Първа – посещение през 2025 г. на европейски научен форум по педиатрия
 • Втора – посещение през 2025 г. на балкански научен форум по педиатрия
 • Трета – посещение през 2025 г. на български научен форум от календара на БПА

Регистрирайте се