УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

По инициатива на Българската педиатрична асоциация в периода 19–22 септември 2024 г., в конферентния център на хотел „Рила“, Боровец, ще се проведе XVI Национален конгрес по педиатрия с международно участие.

Този най-значим научен форум в областта на педиатрията се провежда от 1963 г., на всеки три години. Традиционно събитието събира над 500 делегати – педиатри, общопрактикуващи лекари, колеги от всички специалности, свързани с педиатрията, и специалисти по здравни грижи от детските клиники и отделения в цялата страна.

В предстоящото издание ще се постараем да представим актуалните постижения в областта на педиатричната наука и практика от последните години през опита и научните разработки на водещите специалисти от страната и чужбина. В различните научни сесии ще застъпим новостите от всички субспециалности на педиатрията, както и от другите специалности в частта им, ориентиранa към детската възраст.

Специално обръщаме поглед към нашите млади колеги и ще ги стимулираме да се включат активно с представяне в постерните сесии.

Специално внимание ще отделим и на дискусиите, в които възможност да се включат ще имат всички делегати на Конгреса.

От името на Управителния съвет на Българската педиатрична асоциация и Организационния комитет на Конгреса имам удоволствието да ви поканя да се включите като делегати или партньори в XVI Национален конгрес по педиатрия с международно участие – най-мащабното и най-престижното събитие за българските педиатри през 2024 г.

Проф. д-р Иван Литвиненко, дм
Председател на УС на БПА

научна програма регистрирайте се

Архив

ХV Национален конгрес по педиатрия с международно участие

От 23 до 26 септември 2021 г. в хотел „Рила“, Боровец, въпреки Ковид-пандемията Българската педиатрична [...]

ХІV Национален конгрес по педиатрия с международно участие

От 27 до 30 септември 2018 г. в хотел „Рила“, Боровец, при огромен успех се [...]

Какво да очакваме?

Отговарят модераторите