Председател

ПРОФ. ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА-ТЗАВЕЛЛА

Проф. Даниела Авджиева-Тзавелла завършва медицина в Медицински университет – Сoфия през 1997 г. Започва работа в Регистърa за вродени аномалии, а през 1998 г. постъпва като ординатор в Клиникaта по генетика на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, която понастоящем ръководи. От 2020 г. е ръководител на Катедра по педиатрия към МУ-София. Има признати специалности по педиатрия и медицинска генетика, както и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализирала е педиатрия в Осака (Япония) и лизозомни болести в Лондон, Кембридж, Бирмингам и Оксфорд (Великобритания), завършила е множество краткосрочни европейски курсове по дисморфология и метаболитни болести.
Има над 140 публикации в наши и чужди списания и над 250 участия в български и международни научни форуми. От есента на 2021 г. е избрана за научен секретар на Българската педиатрична асоциация.

Членове

ПРОФ. АННА КЪНЕВА

Проф. Анна Кънева завършва Медицински университет – Сoфия през 1979 г. Има придобити две специалности – по детски болести и по детска ревмокардиология. През 2008 г. защитава дисертационен труд на тема „Резултати от оперативното лечение на деца с подклапна аортна стеноза, оперирани в детска възраст“. През 2010 г. получава научното звание „доцент“, а от 2017 г. е професор. От 2014 г. досега е ръководител на Клиниката по детска кардиология към МБАЛ НКБ.
През годините е специализира във водещи центрове по детска кардиология в САЩ, Израел, Гърция, Италия, Германия и др. Член е на Български лекарски съюз, Европейска асоциация по детска и вродена кардиология, Европейско кардиологично дружество, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по интервенционална кардиология.
Автор е над 70 научни публикации в областта на интервенционалната кардиология, естествената и следоперативна еволюция на ВСМ, нарушения на ритъма и проводимостта. Участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

ПРОФ. ВИОЛЕТА ЙОТОВА

Проф. Виолета Йотова е детски ендокринолог и професор по педиатрия (2013 г.) в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна и ръководител на Катедрата по педиатрия. От 2014 г. досега ръководи Първа детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Има богата клинична, научна и преподавателска практика, както и международно признание. Специализирала е дългосрочно в Нидерландия и Великобритания.
Съпредседател е на работната група по образование и обучение на Европейската референтна мрежа по редки ендокринни заболявания и председател на Съюза на учените – Варна. Автор е, самостоятелно или в колектив, на повече от 300 научни публикации, 160 от които в международни списания. Цитирана е над 6300 пъти в чуждата литература.

ПРОФ. ГЕРГАНА ПЕТРОВА

Проф. Гергана Петрова завършва медицина в Медицински университет – София през 2003 г. Придобива специалност по детски болести през 2008 г. Преминава следдимпломно обучение по пневмология в Киото, Япония, а през 2017 г. защитава тясна специалност по детска пневмология и фтизиатрия в МУ – София.
Професионалният й път започва през 2004 г. като редовен аспирант в Детската клиника на УМБАЛ „Александровска“. През 2008 г. е назначена за лекар ординатор, през 2009 г. става асистент в педиатричната клиника, по-късно и главен асистент. От 2022 г. оглавява Клиниката по педиатрия на Александровска болница, а през 2023 г. се хабилитира за професор.
Член е на Експертната лекарска комисия за лечение на деца с муковисцидоза и е председател на Експертната лекарска комисия за изписване на скъпоструващи медикаменти за пациенти с рядкото заболяване. Консултант е на центъра „Фонд за лечение на деца“ от януари 2017 г., както и консултант на НЗОК за изписване на скъпоструващи медикаменти за пациенти с муковисцидоза.
Проф. Петрова преподавател в Катедрата по педиатрия на МУ – София. Съавтор е на учебници по педиатрия. Има множество участия на медицински конгреси и стотици публикации в български и международни академични издания в направленията: муковисцидоза, астма, имунологични проблеми, хронични белодробни заболявания, пневмонии, редки болести.
Член е на Българското дружество по детска пневмология и фтизиатрия, Българското дружество по белодробни болести, Българската асоциация по клинична имунология, Българска педиатрична асоциация, БЛС, Българска асоциация по муковисцидоза, ECFS, ERS, EAACI, ERS – PCD, ECFS PR.

ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ

Прoф. Иван Иванов завършва медицина през 1987 г. в МУ – Пловдив и е награден със “Златен Хипократ“ за отличен успех. Прeз 1993 г. придобива специалност по детски болести, през 2005 – по детска неврология, а през 2013 – по обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2011 г. се хабилитира за професор. През годините специализира в Израел, Австрия и Франция.
През 1988 г. проф. Иванов започва работа като асистент в МУ – Пловдив. От 2006 г. ръководи Детското неврологично отделение, а от 2014 г. оглавява Педиатричната клиника към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. от 2019 г. заема поста на заместник-ректор по управление на качеството.
Научните му интереси са в областта на детското развитие, неврологичните увреждания при рискови новородени, аутизъм, епилепсия, невродегенеративни и метаболитни заболявания. Проф. Иванов разработва български тест за оценка на нервно-психическо развитие съвместно с д-р Ралица Йорданова. Основател е на Научноизследователски център по детско развитие към МУ – Пловдив. Има 114 публикации, 31 в международни научни списания и 13 във Folia Medica, над 237 цитирания.

ПРОФ. ИВАН ЛИТВИНЕНКО

Проф. Иван Литвиненко завършва медицина през 1984 г. в МУ – София, като през 1990 г. придобива специалност по педиатрия, а през 2005 г. – по детска неврология. През 2002 г. придобива научна степен доктор по медицина, през 2009 г. става доцент, а от 2013 г. е професор към Катедрата по педиатрия, на която е и ръководител в периода 2012 – 2020 г. От 2007 е началник на Детската неврологична клиника, а от 2021 е и член на борда на директорите на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ – София.
През годините е специализирал във Франция, Австрия и Англия. Има множество публикации и участия в национални и международни конгреси. Автор е на две монографии, на учебни помагала, на над 130 статии в български и чуждоезични списания. Участвал е с доклади в над 200 български и международни научни форуми.
През 2021 г. е избран за председател на Българската педиатрична асоциация (БПА). Член е на Научното дружество по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие, Българско дружество против епилепсия, Научно дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология.

ПРОФ. МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Проф. Миглена Георгиева завършва медицина с пълно отличие през 1986 г. в Ленинградския педиатрически медицински институт. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология. През 1992 г. придобива специалност по детски болести, а през 2005 г. – специалност по детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика – МУ Варна. През 2018 г. придобива специалност по хранене и диететика. От 2014 г. досега е началник на Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.
През годините е специализирала в Полша, Словения, Испания и Австрия. Има над 200 публикации и участия в български и чужди списания, конгреси, конференции. Съавтор е на 5 монографии, студии и ръководства. Основните теми по които работи са – функционални гастроинтестинални заболявания, Helicobacter pylori инфекция, целиакия, хранителна алергия, хронични вирусни хепатити, муковисцидоза, аутизъм. От 2020 г. е директор на Експертния център по кистична фиброза. Ръководител е на два проекта към „Фонд наука“. Член в на БЛС, Българската педиатрична асоциация, Съюза на учените, Българското дружество по гастроентерология, ESPGAH, ESPEN, ICMART.

ПРОФ. ПОЛИНА МИТЕВА-ШУМНАЛИЕВА

Проф. Полина Митева-Шумналиева завършва Медицински университет – София през 1982 г. Има признати специалности по педиатрия и по детска нефрология. През 1984 г. след успешно издържан конкурсен изпит е назначена за младши асистент към Клиникатс по детска гастроентерология, а от 1990 г. в Детски диализен център, Клиника по детска нефрология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. През 2023 г. се хабилитира за професор.
Проф. Митева има повече от 130 научни публикации и участия в над 4 проучвания. Избрана е в проучването на Дарик радио в кампанията „Най-добрите лекари в България“ в областта на детската нефрология.

ПРОФ. РУЖА ПАНЧЕВА-ДИМИТРОВА

Проф. Ружа Панчева-Димитрова завършва Медицински университет – Варна през 1997 г. През 2003 г. придобива специалност по детски болести, а през 2017 г. – по хранене и диететика придобива съответно през 2003 г. и 2017 г. През 2008 г. защитава дисертация на тема „Пробиотиците в профилактиката на диспепсии у хоспитализирани деца на възраст от 0-7 години“. В периода 2007-2012 г. е клиничен ординатор в Клиниката по ендокринология, диабет, гастроентерология и обменни заболявания на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2012 г. е асистент в Катедра „Хигиена и бедствени ситуации“, а от 2021 г. е професор към Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет – Варна.
Има множество участия в конференции и курсове в страната и чужбина. Член е на Български лекарски съюз, Асоциацията по клетъчна биология, Българска педиатрична асоциация, Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, УС на фондация „Карин дом“.

ПРОФ. СТЕФАН СТЕФАНОВ

Проф. Стефан Стефанов завършва медицина в Медицински университет – София през 1983 г. През 1989 г. придобива специалност по детски болести, а през 1993 г. – по детска ревматология. Става доцент и професор по педиатрия, съответно през 2011 и 2018 г. към Катедрата по педиатрия на МУ – София. Дългогодишен началник на клиниката по ревматология, кардиология и хематология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, София.
През годините специализира детска ревматология във Финландия, Германия и Италия.
Член е на Международната организация на детските ревматолози (PRINTO), Българската педиатрична асоциация, Българското научно дружество по ревматология, Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и Асоциация „Ревматично болно дете“.

ПРОФ. ТОНЬО ШМИЛЕВ

Проф. Тоньо Шмилев завършва Медицински университет – Пловдив през 1973 г. Две години по-късно става асистент в Катедрата по педиатрия. От 2000 г. е началник на Отделението по реанимация и интензивно лечение към Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив. Има специалности по педиатрия и детска пулмология и фтизиатрия. През 1988 г. става доктор по медицина, от 2001 г. е доцент, а от 2012 г. е професор по детски болести.
Проф. Шмилев има над 180 научно-изследователски труда, от които 88 публикации в списания и сборници. Съавтор е на 5 монографии и 5 ръководства, третиращи различни въпроси на спешната педиатрия, интензивната терапия, детската токсикология и детската пулмология, редактор и съредактор на 2 педиатрични ръководства и 5 клинични монографии. Член е на Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация и Българска асоциация по детска пулмология.

ПРОФ. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

Проф. Христо Георгиев, детски ортопед, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“.

ПРОФ. ХРИСТО ШИВАЧЕВ

Проф. Христо Шивачев завършва медицина през 1995 г. в Медицински университет – София. През 2004 г. придобива специалност по обща хирургия, през 2012 г. по детска хирургия, а през 2021 г. – и по гръдна хирургия. Има защитена и магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2021 г. има присъдена академична длъжност „Професор“.
Почти от началото на професионалния си път проф. Шивачев е част от екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, като от 2017 г. досега е началник на Клиниката по детска хирургия.
Специализирал е видеоасистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология и конвенционална гастроинтестинална ендоскопия. Научните му интереси са насочени главно към мини инвазивната хирургия и гръдната хирургия.
Проф. д-р Христо Шивачев е национален консултант по детска хирургия.

ДОЦ. МАРГАРИТА АРШИНКОВА

Доц. Маргарита Аршинкова завършва медицина в Медицински университет – София през 1992 г. През 2005 г. придобива образователна научна степен доктор по медицина. От 2006 г. е специалист по детски болести, а от 2011 г. – и по детска ендокринология и болести на обмяната. През 2004 г. е назначена като лекар-ординатор в Клиниката по диабет на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, София, малко по-късно и като лекар в Клиниката по пулмология с интензивен сектор, а понастоящем е ръководител на Отделението по диабет към същата болница. През 2007 г. е избрана за асистент към Катедрата по педиатрия на МУ – София. Последователно преминава през академичните длъжности старши и главен асистент, а от 2021 г. е доцент.
Научните й интереси са в областта на захарния диабет, новите технологии за контрол и лечение на диабета, моногенните форми на заболяването и затлъстяването.
Автор е на 40 научни публикации, учебни помагала и монографии. Има над 50 участия в български и международни научни форуми. Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското национално сдружение по детска ендокринология, Българското дружество по ендокринология, ISPAD ESPE.

ДОЦ. МАРИЯ ГАЙДАРОВА

Доц. Мария Гайдарова завършва медицина в Медицински университет – София през 1998 г. През 2007 г. придобива специалност по детски болести през 2007 г., а през 2011 г. – по детска нефрология и хемодиализа.
През 2002 г. е назначена като асистент в Отделението по хемодиализа на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, от 2005 до 2008 г. e в Клиниката по пулмология с интензивен сектор, след което работи като главен асистент до 2015 г. в Клиниката по детска нефрология и хемодиализа, а от 2016 г. до момента е началник на същата клиника.
През 2016 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Епидемиология, клинично протичане и прогностични фактори при острите нефрити в детска възраст“. През 2017 г. е избрана за доцент.
Специализирала е в Гърция и във Франция.
Доц. Гайдарова има над 60 публикации в наши и чуждестранни списания, участва в български и международни конгреси и конференции по педиатрия, както и в седем проекта към МОН и Медицински университет. Съавтор е на учебници по педиатрия.
Членува в Българска педиатрична асоциация, БЛС, Българско нефрологично дружество, Европейска педиатрична асоциация, Европейска академия по педиатрия и Световната педиатрична организация.
Клиничните й интереси са свързани с инфекциите на пикочните пътища, вродените аномалии на отделителната система и образните изследвания на отделителната система.

доц. боряна аврамова

Доц. Боряна Аврамова завършва медицина във Висшия медицински институт – София през 1990 г.. а през 1996 г. придобива основна специалност по детски болести. Оттогава досега работи в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ в София. През 2002 г. придобива втора специалност по детска клинична хематология, през 2005 г. защитава дисертационен труд и придобива научна и образователна степен „Доктор”, през 2009 г. завършва Обществено здраве и здравен мениджмънт. От 2017 г. е доцент към Катедрата по педиатрия на МУ – София.
Специализирала е мобилизация, колекция и трансплантация на хемопетични стволови клетки във Виена и Мюнхен. Завършила е множество краткосрочни европейски курсове по трансплантации на хемопоетични клетки в Залцбург, Улм, Париж и др. От 2012 г. е експерт по трансплантации на тъкани и клетки към Европейския директорат за качество в медицината при Съвета на Европа.
Има над 75 публикации в наши и чужди списания, учебници, ръководства и монографии и над 110 участия в български и международни научни форуми. Рецензент е към български и чуждестранни специализирани медицински списания, а от 2021 г. е научен секретар на списание „Педиатрия“.
Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското сдружение по детска клинична хематология и онкология, Европейското дружество по детска онкология, Европейската хематологична асоциация, Европейското дружество по костномозъчни трансплантации и Американското дружество за трансплантации на костен мозък.

ДОЦ. РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА

Доц. Ралица Георгиева завършва Медицински университет – София през 1987 г. Има две придобити специалности – „Детски болести“ (1995 г.) и „Неонатология“ (1999 г.) От 1991 г. работи в Клиниката по неонатология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, като от 2009 г. е неин ръководител. Преподава в МУ – София. Има над 200 научни публикации и участия на български и международни научни форуми. Специализирала е в Нюрнберг, Париж, Стокхолм, Линц и др. по проблемите на интензивната терапия в неонатологията и ултразвуковата диагностика в неонаталния период. Научните и клинични интереси на доц. Георгиева са в областта на неонаталната неврология, ултразвуковото изследване на ЦНС (трансфонтанелна ехография), церебралното функционално мониториране и мозъчна оксиметрия.