От 27 до 30 септември 2018 г. в хотел „Рила“, Боровец, при огромен успех се проведе ХІV-тият Национален конгрес по педиатрия с международно участие. По традиция най-големият педиатричен научен форум се организира от Българската педиатрична асоциация и се провежда на всеки три години.

В цифри тазгодишният Конгрес изглеждаше така – 450 делегати, 45 изложители, 63 научни доклади, 66 постери, 3 дискусии, 38 фирмени презентации… Какво обаче стоеше зад всички тези цифри? По мнението на всички участници – „Конгрес, който и като програма, и като организация, бе на световно ниво“.

Официални гости на събитието бяха Жан Кристоф Мерсие, член на УС на Европейската aакадемия по педиатрия, Ана Невез, вицепрезидент на ЕPA, Дениз Александър, координатор на проекта МОCHА, проучващ моделите на първична здравна помощ за деца в Европа. От българска страна официални гости бяха д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване към 44-то Народно събрание, д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, Вера Ангелова от Уницеф, Милена Николова, експерт в ДАЗД, г-жа Иванова, представител на Министерството на здравеопазването. Поздравителни адреси изпратиха Министерството на здравеопазването, Омбудсмана на Р България, Държавната агенция за закрила на детето, Уницеф, Българския лекарски съюз, Националното сдружение на педиатрите от извънболничната помощ, Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, Медицинските университети в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.

Научната програма на ХІV-тия Национален конгрес по педиатрия с международно участие бе изключително богата. Tя бе разпределена в осем модула – „Пулмология и алергология“, „Гастроентерология и хранене“, „Нефрология“, „Кардиология“, „Ревматология и имунология“, „Неврология“, „Онкохематология“, „Вария“, като във всеки един от тях беше предвидено и специално време за въпроси и дискусии. Освен водещи специалисти от България, доклади изнесоха и редица чуждестранни лектори. За първи път на педиатричен форум бе обособен и специален модул за професионалистите по здравни грижи, както и специален обучителен модул „Училище по клинична генетика“, който бе предназначен за специализантите по педиатрия и сродните специалности, както и за всички желаещи да повишат квалификацията си в това направление.

Огромен интерес предизвикаха и трите дискусии, посветени на проблемите на детското здравеопазване в България. Особено внимание бе обърнато на  състоянието на продължаващото медицинско обучение у нас, на проблемите със специализацията по педиатрия, на неуредиците, свързани с проследяването и обгрижването на децата с редки болести след навършване на 18 години.

През четирите дни на Конгреса успоредно с научната програма се състоя и специализирано изложение на водещи компании в производството на медикаменти, ваксини, медицински изделия и апаратура, което даде възможност на всички участниците в Конгреса да се срещнат с представителите на индустрията и да се запознаят с новостите в бранша. Иновативно бе и отделянето на фирмените презентации в отделна секция и в различна зала от научната програма, което даде възможност да има повече време за представянето на продуктите и новостите в медицината.

Организаторите се бяха погрижили и за доброто настроение на всички – специално за откриването на Конгреса бяха поканени малките таланти от вокална група „Бон-Бон“, които разчувстваха присъстващите със своите изпълнения, а за закриването – младите музикални надежди на НБУ, които изпълниха репертоар с любими на поколения наред хитове.

В рамките на Конгреса се проведе и Общото събрание на БПА, по време на което бяха нанесени поправи в Устава на Асоциацията, бе представен и приет годишния отчет. Също така се състоя избор на Управителен и Контролен съвет, на научен секретар и секретар на Асоциацията. За председател на БПА единодушно бе преизбран проф. Владимир Пилософ. В края на събранието бяха начертани основните насоки в дейността на Сдружението, а също така УС на БПА пое ангажимент да организира фонд, който да поощрява младите педиатри.