Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия. От 2015 г. БПА е регистрирана като сдружение с нестопанска цел, което извършва дейност в обществена полза. Асоциацията обединява педиатри, общопрактикуващи лекари с педиатрична практика, специалисти, работещи в сферата на детското здравеопазване, съмишленици.

От своето създаване досега БПА е провела 15 национални конгреса с международно участие, както и много национални и регионални конференции. Сдружението е редовен член на Европейската педиатрична асоциация (ЕРА/UNEPSA), Европейската академия по педиатрия (EAP/UEMS), Световната педиатрична асоциация (IPA) и участва активно в дейността и събитията им. През 2010 г. БПА стана съучредител на Съюза на педиатричните асоциации от балканските страни.

За повече информация посетете официалния сайт на БПА