Председател

ДОЦ. ЙОРДАНКА УЗУНОВА

Доц. Йорданка Узунова завършва медицина в Медицинска академия – София и има специалност по детски болести. Започва работа в Детско отделение на Окръжна болница – Видин, а от 1999 г. работи в УМБАЛ „Лозенец”. От 2004 г. е в екипа, осъществил всички чернодробни трансплантации на деца у нас под ръководството на проф. Любомир Спасов. Защитава дисертация на тема „Ранен постоперативен период при деца с чернодробна трансплантация”. Доцент е в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и заместник-декан на факултета.
Автор на монографията „Чернодробна трансплантация на деца“, издаден издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“. Доц. Узунова е автор и съавтор на 80 публикации по медицина в български и международни издания. Участник е в редица национални и международни конференции и конгреси по проблеми на педиатрията.

Членове

ДОЦ. КАЛИН ЛИСИЧКИ

Доц. Калин Лисички завършва медицина в Медицински университет – София през 1984 г. Има придобити специалности по педиатрия и ревматология. През 1987 г. специализира детски болести във Франция. В продължение на 20 години работи като специалист по детска ревматология в Института по педиатрия. От 2007 г. е част от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, където оглавява Клиниката по педиатрия.
Автор и съавтор е на множество научни статии и монографии на тема „Ревматоидният артрит в детска възраст и системни заболявания на съединителната тъкан”.

ДОЦ. МАРГАРИТА ГАНЕВА

Доц. Маргарита Ганева завършва Медицински университет – София през 2008 г. В периода от 2009 г. до 2013 г. специализира детски болести в УМБАЛ „Лозенец“, а от 2016 г. до 2018 г. – детска ревматология в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, като шест месеца от специализацията й протича в Университетската болница в Мюнстер, Германия. През 2017 г. придобива докторска степен с дисертация на тема „Биомаркери при ювенилен идиопатичен артрит“. От 2015 г. е асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет – София, а от 2020 г. – главен асистент.
Член е на Българсктоо дружество по ревматология, Българската педиатрична асоциация и на Pediatric Rheumatology European Society (PReS). Участва в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. Интересите й в сферата на детската ревматология са в областта на атритите, биомаркерите за диагностика, проследяване и прогноза на заболяванията, периодични фебрилни състояния, миозити.

Д-Р ГЕНОВЕВА ТАЧЕВА

Д-р Геновева Тачева завършва Медицински университет – София през 2011 г. През 2012 г. започва специализация по детска неврология в СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, където продължава да работи и до днес, а освен това изпълнява и длъжността заместник-директор по лечебната дейност. През 2018 г. получава научна и образователна степен „доктор“ след успешна защита на дисертационен труд на тема „Клинико-електрофизиологични характеристики на епилептичните прояви при деца с метаболитни болести“. Главен асистент е към Клиниката по детска неврология, Катедра по педиатрия, МУ – София
Автор е на над 20 публикации в наши и чужди списания. Има многобройни участия в обучения и семинари по специалността, в български и международни научни форуми.
Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по детска неврология, Българското дружество против епилепсия, Европейскoтo педиатричнo неврологичнo общество (EPNS).

Д-Р ЦВЕТИНА ВЕЛЕВА

Д-р Цветина Велева завършва Медицински университет – Плевен през 2013 г. През 2018 г. придобива специалност по детски болести след специализация в УМБАЛ „Света Анна“, София. От 2019 г. до 2020 г. работи като педиатър в Отделението по педиатрия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. От 2020 г. д-р Велева практикува в Отделението по клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, където в момента специализира медицинска генетика.

Член е на Българския лекарски съюз и Българската педиатрична асоциация. Участва в национални конгреси и семинари по специалността.